Teledetekcja

Teledetekcja

Teledetekcja, mimo tego, że samo określenie ma prawo na pierwszy rzut oka malutko mówić zwykłemu odbiorcy, to metoda badań, z którą wszyscy z nas mają co jakiś czas do czynienia. Jeśli zadalibyśmy ludziom spotkanym na ulicy zapytanie, czym jest jest teledetekcja, najprawdopodobniej niewielki ułamek z nich podałby odpowiedź. No ewentualnie, że przypadkowo byłby to uczeń lub ktoś zajmujący się teledetekcją zawodowo.

Czym jest teledetekcja?

Zatem, co to jest teledetekcja? Zamierzając zaprezentowanie wstępnej, bardzo krótkiej odpowiedzi, wypada napisać, że jest to metoda badań zdalnych z wykorzystaniem czujników. Samo stwierdzenie teledetekcja oznacza: tele – zdalnie, detekcja – wyczuwanie. Teledetekcja dzieli się na dwa rodzaje: teledetekcję aktywną oraz teledetekcję pasywną. Badania w oparciu o teledetekcję wykonuje się zarówno z ziemi, jak również z wysokości, np. z satelitów.
Teledetekcja aktywna to wysyłanie i odbieranie sygnałów wysłanych, a potem odbitych przez badany obiekt. Przykładem może być: sonar.
Idąc dalej teledetekcja pasywna to odbieranie sygnałów emitowanych przez badany obiekt. Przykładem może być na przykład robienie zdjęć. Fotografia jest przeto właśnie uwiecznieniem odbijanego światła przez obiekty, jakim wykonuje się fotografię.
Teraz chyba, po podaniu tych przykładów, natychmiastowo definicja teledetekcji nabiera innego wyrazu i da się spostrzec, iż co chwilę stykamy się z nią w codziennym życiu. Przynajmniej niektórzy z nas. Teledetekcja daje możliwość eksplorowanie miejsc, do których ludzie sami nie mają szansy się zbliżyć albo tego typu zbliżenie jest niesamowicie ciężkie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję?

Teledetekcja wykorzystywana jest w bardzo wielu części życia. Mają z nią do czynienia tak samo profesorowie, jak i użytkownicy stworzonych za ich sprawą urządzeń. Jest użytkowana tytułem przykładu w:
– robotyce – roboty posiadają czujniki, za sprawą czego, widzą otaczającą ich rzeczywistość
– przemyśle samochodowym – inteligentne auta przyszłości będą potrafiły poruszać się dzięki rozmaitego rodzaju detektorom
– wojskowości – sprawdzanie, co położone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – szereg badań jest tak szeroki, że będzie on scharakteryzowany w kolejnym akapicie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję w środowisku naturalnym?

Dzięki teledetekcji możliwe jest sumienne badanie oraz eksplorowanie ziemi. Podobnie jej powierzchni, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego da nam odpowiedź na m.in, takie niejasności:
– jaki charakter ukształtowania ma teren, np. w niezaludnionym obszarze ziemi czy też np. na dnie oceanu czy też nawet na innych planetach
– jakie jest zanieczyszczenie atmosfery na badanym obszarze, możliwe jest to poprzez zbadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak prezentuje się stan flory w danym terenie, także na terenach zawodnionych

Ze względu na duże wykorzystanie teledetekcji, jest ona systematycznie coraz bardziej interesującą dziedziną nauki. Coraz więcej politechnik oferuje kierunki a także kursy dostarczające fachowców w tej materii. W pierwszej kolejności wpływa to na rozwój tej dziedziny, co znowu zwiększa zapotrzebowanie na używanie teledetekcji, z uwagi na coraz większe możliwości techniczne i zakres używania.